KURS 2020 - 2022

Informujemy, że obecnie trwa VI edycja kursu dla kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III i zapisy nowych uczestników są już zamknięte. Termin zakończenia obecnego kursu przewidziany jest na wiosnę 2022 roku i wtedy też zostanie podany termin rozpoczęcia następnego kursu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w nowym kursie prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie www.

Informacja o terminie rozpoczęcia nowego kursu zostanie podana wiosną 2022 roku.
VI edycję kursu dla kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III.
Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym

Informacje podstawowe:
 • Kurs przewodników sudeckich trwać będzie około 1,5 roku i prowadzony będzie w systemie weekendowym.
 • Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Wałbrzychu.
 • Zajęcia teoretyczne, praktyczne i wycieczki kursowe odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz wycieczki kursowe prowadzić będą instruktorzy - przewodnicy sudeccy z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy przewodnickiej oraz wykładowcy posiadający długoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na kursach przewodników górskich.
 • Zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego oraz zajęcia w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych, także z zagrożenia lawinowego, na kursie przewodników sudeckich prowadzić będą ratownicy GOPR oraz ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem.
 • Kurs zakończony będzie egzaminem wewnętrznym, którego zdanie jest warunkiem dopuszczającym do Egzaminu Państwowego.

VI edycję kursu dla kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III.

Informacje organizacyjne:
 • Organizatorem kursu dla kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III, (2020 –2022) jest Z.U.P.H. „Relaks” Mieczysław Janus.
 • Kierownikiem kursu jest Bogda Janus.
 • Kurs organizowany jest przy współpracy z Oddziałem PTTK Ziemi Wałbrzyskiej

Opłata kursowa:
 • Cena kursu wynosi 2 900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) i jest płatna w ratach. Więcej tutaj

Opłata kursowa obejmuje:
 • Wykłady i zajęcia praktyczne.
 • Wynagrodzenie wykładowców.
 • Wynajem sal.
 • Wynagrodzenie instruktorów, przewodników sudeckich podczas wycieczek kursowych tzw. szkoleniówek.

VI edycję kursu dla kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III.