Kurs Przewodników Sudeckich III klasy

O KURSIE
Kurs dla Kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III
Kursu dla Kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich  kl. III


      Organizatorem kursu dla kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III, (jesień 2018 – wiosna 2020) jest Z.U.P.H. „Relaks” Mieczysław Janus. Kierownikiem kursu jest Bogda Janus. Kurs organizowany jest przy współpracy z Oddziałem PTTK Ziemi Wałbrzyskiej

      Informacje podstawowe:

      Opłata kursowa:

Kursu dla Kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich  kl. III


      Opłata kursowa obejmuje:

      Ukończenie kursu uprawniać będzie do egzaminu państwowego na przewodnika górskiego sudeckiego kl. III.


      Możliwość zatrudnienia:

      Ukończenie naszego kursu pozwala jego absolwentom na zdobycie uprawnień państwowych umożliwiających wykonywanie zawodu przewodnika górskiego sudeckiego. Absolwenci kursu mogą znaleźć zatrudnienie u różnych organizatorów turystyki np. w biurach turystycznych, biurach podróży, bądź podjąć własną działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki.

      Osoby, które w poprzednich latach uczęszczały na kurs na przewodnika sudeckiego w Wałbrzychu lub w innych miejscowościach, a z różnych powodów nie uzyskały uprawnień i chciałyby uczestniczyć w przeprowadzanych kursowych szkoleniówkach, również prosimy o kontakt.
Kurs na Przewodnika Sudeckiego Kurs na Przewodnika Sudeckiego
Logo PTTK

Kontakt:
botek50@onet.eu
Kierownik kursu:
tel. kom. +48 606-174-221
tel. 74 840-12-33
Organizator kursu:
tel. kom. +48 606-827-746

WEB-Strony.pl - Projekty i wykonanie stron WWW